S Z O L G Á L T A T Á S O K :

 

1GAZDASÁGI JOG

 • cégalapítás teljes lebonyolítása, társasági dokumentáció elkészítése
 • teljes körű jogi képviselet
 • cégek átalakulásának (szétválás, kiválás, beolvadás, egyesülés) lebonyolítása
 • jogi átvilágítás és tanácsadás
 • végelszámolás során jogi tanácsadás és adminisztráció
 • szerződéskötések előkészítése és képviselet a tárgyalások során
 • jogi képviselet végrehajtási, csőd- és felszámolási eljárásokban
 • peres- és peren kívüli képviselet

5CSALÁDJOG

 • házassági bontóperek
 • házassági vagyonjogi perek
 • apasági perek
 • gyermekelhelyezési és kapcsolattartási perek
 • gyermektartásdíj perek
 • szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti perek
 • házassági szerződések készítése
 • jogi tanácsadás eltérő állampolgárságú személyek családjogi kérdéseiben

2MUNKAJOG

 • munkaszerződések készítése
 • egyedi titoktartási és versenykizáró megállapodások kidolgozása
 • munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos dokumentáció elkészítése
 • munkaügyi perek során bíróság és az ellenérdekű fél előtti képviselet

3INGATLANJOG

 • adásvételi szerződések készítése, véleményezése
 • tulajdoni lapok azonnali lekérése helyben
 • bérleti és használati szerződések készítése, véleményezése
 • képviselet a földhivatal és más hatóságok előtt
 • közös tulajdonnal kapcsolatos tanácsadás és képviselet
 • társasházalapítás
 • képviselet birtokvédelmi eljárásokban, elbirtoklással, illetve szolgalmi joggal kapcsolatos ügyekben

  irattartoEGYÉB ÜGYEK

 • tartozások kezelése
 • fizetési meghagyás iránti kérelem benyújtása
 • hagyatéki ügyek
 • közigazgatási szervek és hatóságok előtti eljárás

 EU flag EUREURÓPAI UNIÓ

 • ausztriai adóügyek
 • ausztriai TB ügyek
 • ausztriai munkaügyek